колев билд - строително ремонтни дейности

Ел. Услуги

Строително ремонтната фирма предлага смяна на електрическите табла, основни ремонти, външно осветление, полаганe   на кабели, осигурява работници за прокопаването на канал и траншеи.