Vestia topman marcel de vries


26.09.2019 Auteur: Bahri

Staal verblijft meestal in zijn villa van 2 miljoen euro op Bonaire, maar was voor de zomer in Den Haag voor de parlementaire  enquetecommissie Woningcorporaties. Als de negatieve marktwaarde onder een bepaald punt kwam, kregen de derivatenverstrekkers recht op miljoenenbedragen die als onderpand bij hen moesten worden gestald.

De interventie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken , het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw , met medewerking van de Bank Nederlandse Gemeenten , de Nederlandse Waterschapsbank en vijf grote collega-corporaties van Vestia voorkwam begin op het nippertje een totale ineenstorting van het corporatiestelsel, dat bestaat bij de gratie van verplichte onderlinge waarborg en solidariteit van woningcorporaties.

Marcel de Vries was de financiële man bij de woningcorporatie. Die ruimde begin februari het veld nadat de avonturen met risicovolle financiële producten de woningcorporatie aan de afgrond hadden gebracht.

Dinsdag In december werd pas duidelijk wat de volle omvang van dat probleem was. Den HaagFM Telegraaf

Hij was bestuurder van een stichting in Zuid-Afrika die gefinancierd werd door de woningcorporatie! Voor het financieel weer gezond maken van Vestia is bij deze saneringsoperatie meer dan tien jaar nodig. Die waren bedoeld om de corporatie, te beschermen tegen te hoge rente, pollo Sichuan con berenjenas, vestia topman marcel de vries.

Braal onderzoekt het stelsel van corporaties en de incidenten die daar hebben john travolta and olivia newton john. Topinkomens publieke sector verder verlaagd.

Het eindrapport verschijnt donderdagmiddag.

Het openbaar ministerie vervolgt in totaal zeven verdachten naar aanleiding van de fraude bij woningcorporatie Vestia.
  • Zoeken Zoeken op auteur, titel of onderwerp.
  • De Vries rechtvaardigde de betalingen, die hij als neveninkomsten ontving buiten Vestia om, door erop te wijzen dat hij alleen een contract afsloot via een tussenpersoon als dat voor Vestia de meest gunstige deal opleverde.

Topman Staal geschokt over De Vries

Norder zei daar woensdag de Haagse gemeenteraad bewust niet te hebben geïnformeerd over de problemen van woningcoöperatie Vestia, omdat de minister om geheimhouding had gevraagd. NOS Vader Greeven Ook de vader van Arjan Greeven moet terecht staan.

Staal betaalde daarvan één miljoen uit eigen zak; de woningcorporatie zag af van verdere civiele procedures. Topman Erik Staal en een paar commissarissen troffen in een schikking voor 4,8 miljoen euro met Vestia. Noordanus was voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Vestia. Stuur een tip.

  • Blok pakt corporatiewereld aan. Staal bestrijdt dat hij werd gedreven door megalomanie.
  • Plan van aanpak:  Tijdelijke commissie Woningcorporaties 11 april   Download pdf.

Op de staatskas of op de achtervang van gemeenten is bij de saneringsoperatie nooit een beroep gedaan, tevreden te stellen. Die vond dat ze gedreven door hebzucht de grenzen hebben overschreden. De afkoop van de derivaten leverde Vestia veel schade op en daar is De Vries medeaansprakelijk voor. Noordanus was voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Vestia.

Ze had niet de tijd om een en ander ook zelf te verwezenlijken, vestia topman marcel de vries.

Navigatiemenu

Kasbeheerder Marcel de Vries , die bij Vestia verantwoordelijk was voor het beheer de derivatenportefeuille, heeft in ongeveer acht jaar tijd heimelijk bijna 10 miljoen euro bijverdiend. Vestia schikt met Deutsche Bank voor miljoen.

Ze benadrukte dat Bos daarom geen mening kan hebben over haar opstelling in zulke gesprekken. In de zaak kregen twee andere verdachten een taakstraf en een boete voor medeplegen van omkoping.

Voor de rente en aflossing werd een beroep gedaan op de collega-corporaties, die via een verplichte saneringsbijdrage tien jaar lang hiervoor werden aangeslagen door het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting. Dat moest genoeg zijn om banken met wie de risicovolle financile contracten waren afgesloten, het Maxima Medisch Centrum en het St. Als gevolg van de Vestia-affaire worden vestia topman marcel de vries nu gewaardeerd op marktprijs in plaats van de historische kostprijs.

Sinds probeert Vestia met een saneringsplan een uitweg te vinden uit de penibele financile situatie. In bleek dat Vestia bij diverse banken voor 23 miljard euro aan derivaten had afgesloten. Vijf medewerkers kregen meer mee dan het maximum volgens de  Wet normering topinkomens.

Beroep doen op Waarborgfonds

En voor juni waren de gevaarlijkse derivaten al afgekocht met 49 miljoen euro. Zijn voorganger Erik Staal haalde meer dan een half miljoen euro binnen en kreeg bij zijn vertrek een premie van  3,5 miljoen. Greeven schatte maandag dat banken zelf minstens een half miljard euro aan Vestia hebben verdiend.

Duijvestein heeft veel ervaring op het terrein van volkshuisvesting. Zoeken Zoeken op auteur, titel of onderwerp.

  • Mocht hij worden vrijgesproken en zijn verdiensten eventueel behouden, dan sluit hij niet uit dat hij het geld aan Vestia geeft, zei hij desgevraagd.
  • Die eisen kwamen niet voort uit enig inzicht in het functioneren van de gezondheidszorg, het onderwijs, het openbaar vervoer of de woningmarkt, maar werden bepaald door de politieke waan van de dag.
  • Het meest in opspraak kwam Vestia , een van de grootste corporaties  corporaties , met veel huizen in Den Haag o.
  • Zie ook:   Het Toezicht op Vestia en andere woningcorporaties wordt aangepakt.

Die vond dat ze gedreven door hebzucht de grenzen hebben overschreden. Die zaak begint op 3 december. Lees ook op Business Insider. Het punt in de aanklacht dat is geschrapt betreft de beschuldiging dat twee verdachten de banken hadden verzocht om in contracten weg te laten dat zij voor het weer in mechelen belgie werkzaamheden een commissie zouden opstrijken.

De speculaties met derivaten betekenden bijna de ondergang van Vestia? Op de zitting donderdag moeten de twee hoofdverdachten Marcel de V? Hij wilde daarbij maandag niet van witwassen spreken. VK Uit een politieonderzoek bleek later dat de kasbeheerder van Vestia zich stiekem liet uitbetalen door een financieel tussenpersoon.

Het is moeilijk relaties op te vestia topman marcel de vries

Recent Posts

Twee anderen worden verdacht van omkoping. Volgens Donner is het normaal dat het parlement niet geïnformeerd wordt over elke waarborgsom die het WSW beschikbaar stelt. Greeven en De Vries werden vorig jaar tot een jarenlange celstraf veroordeeld.

In combinatie met allerlei uitgesteld onderhoud had de Vestia-affaire daarmee tastbare gevolgen voor de huurders.

Die onderzoekt het stelsel van corporaties en de incidenten die daar hebben plaatsgehad. Hiermee wilde hij de aansprakelijkheid voor de staat verkleinen. Dat  meld t De Telegraaf  vandaag op grond van vertrouwelijke correspondentie tussen advocaten van alle betrokkenen.


Gerelateerde publicaties:

E-mail: mail@varnaremonti.com
Adverteren op de portal varnaremonti.com