Oefenen met enkelvoudige en samengestelde zinnen


01.10.2019 Auteur: Ayrton

Alleen de renners die de ……… , mogen niet deelnemen aan de Tour de France. Een samengestelde zin bestaat uit twee of meer hoofdzinnen of heeft één of meer bijzinnen. Vervang de bijzin door een woord en ontleed de enkelvoudige zin.

Een beperkende bijzin is niet weglaatbaar en geeft nauwkeuriger de betekenis van het kernwoord aan. Vandaag ben ik vijfendertig geworden. Je moet weten hoe je het onderwerp vindt. Alleen de renners die de ……… , mogen niet deelnemen aan de Tour de France. Bijzinnen kun je benoemen als zinsdelen en zinsdeelstukken. Boeken zoeken - Genres Boeken zoeken - Genres.

Oefening 1 Oefening 2 Oefening 3 Persoonsvormen herkennen Zinnen met meer dan één bijzin Enkelvoudig, nevenschikkend of onderschikkend?

Opdracht 4 Geef aan of de zin een enkelvoudige zin of een samengestelde zin is. De zinnen Vergelijkingen Metafoor Personificatie Metonymie. Als de zin bestaat uit twee of meer hoofdzinnen spreken we van nevenschikking. De vier bovenstaande zinnen bij opdracht 1 zijn dus enkelvoudige zinnen. Ik ren me rot naar alle lokalen.

Je moet weten hoe je het onderwerp vindt. Ik kom vanavond want het is al laat. Hoofdzinnen kunnen met elkaar verbonden worden door de voegwoorden en, maar, want of of.
  • Bijzinnen noemen we ondergeschikt als ze deel uitmaken van de hoofdzin zie TIP hierboven. Je moet weten hoe je het onderwerp vindt.
  • Het woord dat de bijzin vervangt heeft dezelfde functie als de bijzin.

De zinnen.....

Voorbeeld: 1. Gebruik door derden is alleen toegestaan ter ondersteuning van de lessen in het vak Nederlands in het basis- en voortgezet onderwijs. Dat wist je vast nog niet!

Opmerking: In een bijzin staat de persoonsvorm bijna achteraan. De zinnen zijn gelijkwaardig aan elkaar. Bijzinnen kun je benoemen als zinsdelen en zinsdeelstukken.

Samengestelde zinnen. Nevenschikking onderschikking! Aangestuurd door Maak uw eigen unieke website met aanpasbare sjablonen. Ik kom vanavond want het is al laat? Een samengestelde zin bestaat uit twee of meer hoofdzinnen of heeft n of meer bijzinnen.

Persoonsvorm v.

Zinsontleding: persoonsvorm samengestelde zin 1

De zinnen Boeken zoeken - Genres Boeken zoeken - Genres. Nog wat voorbeelden. De theorie Een enkelvoudige zin heeft maar één persoonsvorm.

Voorbeeld: Hij zegt dat hij het niet gedaan heeft. Morgen vier ik mijn verjaardag, want gisteren kon ik het niet vieren. Een samengestelde zin bestaat uit twee of meer hoofdzinnen of heeft n of meer bijzinnen.

Een zin met meer dan 1 persoonsvorm noemen we een samengestelde zin. Het is oefenen met enkelvoudige en samengestelde zinnen laat, maar ik kom toch vanmiddag. Home Theorie Grammatica Zinsdelen Samengestelde zinnen. Wat is fictie.

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Kom je vanmiddag of kom je vanavond? De boer bewerkt het land, zodat daar weer bloemkool kan groeien. De theorie Een enkelvoudige zin heeft maar één persoonsvorm.

De vier bovenstaande zinnen bij opdracht 1 zijn dus enkelvoudige zinnen. Bedenk nu zelf vijf enkelvoudige zinnen, oefenen met enkelvoudige en samengestelde zinnen.

Dat wist je vast nog niet. I k zit de hele dag op twitter. Nog wat voorbeelden. Gebruik door derden is alleen toegestaan ter ondersteuning van de lessen in het vak Nederlands in het basis- en voortgezet onderwijs. Zoek en noteer vervolgens de onderwerpen per zin.

De grandioos gemakkelijke oefensite van mevrouw Verberk!

Aangestuurd door Maak uw eigen unieke website met aanpasbare sjablonen. Vervang de bijzin door een woord en ontleed de enkelvoudige zin. Een zin met meer dan 1 persoonsvorm noemen we een samengestelde zin.

De boer bewerkt het land, zodat daar weer bloemkool kan groeien. In een hoofdzin staat de persoonsvorm vooraan of na het eerste zinsdeel. Oefening 1 Oefening 2 Oefening 3 Persoonsvormen herkennen Zinnen met meer dan n bijzin Enkelvoudig, nevenschikkend of onderschikkend.


Gerelateerde publicaties:

E-mail: mail@varnaremonti.com
Adverteren op de portal varnaremonti.com